Announcement

Collapse
No announcement yet.

FIFA 12 Scoreboard to FIFA 11

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

  FIFA 12 Scoreboard to FIFA 11

  Patch FIFA 3.0 Download Patch fifa m?i nh?t 2013 !

  Chào các B?n !

  FiFa Patch 3.0 hình ?nh ?ep,nét!  Link MediaFire : http://www.mediafire.com/?way72c45ss05smb

  Patch FIFA v3.0 - Download patch fifa m?i nh?t 2013 !

  ???

  Patch FFOL2 3.0 m?i nh?t ( 1/2013 ) (?ã có r?t nhi?u l??t download c?a nhi?u ng??i tính trên t?ng s? di?n ?àn có bài vi?t :


  Nh?ng thay ??i trong phiên b?n 3.0 m?i nh?t này:
  - Thay ??i b? c?c l?a ch?n Patch(giúp ??n gi?n hóa vi?c cài ??t patch)
  - Thay ??i giao di?n Thông báo nh?
  - Thêm các patch: Bi?n qu?ng cáo(adboard), Ph? ki?n cho c?u th?(gi?y, b?ng ??i tr??ng...), Logo Truy?n Hình Tr?c Ti?p (K+)
  - Thêm Thi?t l?p ?? l?a ch?n phím t?t: các phím t? F5-F12(? ?ây mình ch?n F7 nha)
  - Thêm ch?c n?ng ch?p ?nh trong game
  - Thêm ch?c n?ng ki?m tra c?p nh?t. Th?t ra ch??ng trình c?p nh?t c?ng ít, vì nó c?ng khá ??y ?? r?i.
  N?u có góp ý t? m?i ng??i thì mình s? cân nh?c ?? c?p nh?t và thông báo qua ch?c n?ng này.

  M?t s? ?nh trong game  H??ng D?n S? D?ng patch
  B1:sau khi download v? các b?n gi?i nén,các b?n m? file v?a gi?i nén và th?y có 2 file trong ?ó.??u tiên các b?n ch?y file mang tên khoitaoPatchfifa.exe.
  B2:sau khi làm xong b??c 1 các b?n s? th?y hi?n thông báo "thành công" thì các b?n ch?y file còn l?i mang tên patchfifav1setup nha.nó hi?n ra 1 b?ng các b?n nh?n tieptuc-->>caidat.sau 3s nó cài xong các b?n nh?n k?t thúc.Sau khi các b?n nh?n k?t thúc s? hi?n ra b?ng patch c?a chúng ta.trên ph?n "ch?n th? m?c cài ??t" các b?n ph?i ch?n ?úng ???ng d?n mà máy b?n ?ang ch?i cài fifa.(nh? máy mình cài ? c thì ???ng d?n s? là "C:\Program Files\VTCGame\FIFA Online 2") nh? là ph?i ??a ?úng ??n ch? cài fifa thì m?i ch?y ???c patch nha.


  Ngu?n: http://patchfifacuavtc.blogspot.com/
  [highlight=#ff40ff:3sy7zf77]Never look back.Life is always goes front......[/highlight:3sy7zf77]

  #2
  Re: FIFA 12 Scoreboard to FIFA 11

  Paste them in ...\EA Sports\FIFA 11\Game\data\ui\game\overlays

  If you dont have the folder,create it!After use Iard86 Regenerator from fifamania.it to regenerate.


  Comment


   #3
   Re: FIFA 12 Scoreboard to FIFA 11

   I copied the files and regenerate with the Regenerator from fifamania.it.Thank you very much!
   [highlight=#ff40ff:3sy7zf77]Never look back.Life is always goes front......[/highlight:3sy7zf77]

   Comment

   Working...
   X