Announcement

Collapse
No announcement yet.

Patch FIFA - Patch FIFA phiên b?n v1.1 Full m?i nh?t 2013!

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

  Patch FIFA - Patch FIFA phiên b?n v1.1 Full m?i nh?t 2013!

  Patch FIFA - Patch FIFA phiên b?n v1.1 Full m?i nh?t 2013!

  Patch FIFA - Patch FIFA phiên b?n v1.1 - Patch FIFA v1.0 - Patch ?? h?a fifa - Patch FIFA - phiên b?n v1.1? - Download Patch FIFA m?i nh?t - t?i Download Patch FIFA 2012
  Patch fifa v3.0 download patch fifa m?i nh?t.

  [Ph?n m?m] Patch FIFA - C?p nh?t phiên b?n v1.1

  Chào các b?n!
  V?i ch??ng trình nh? d??i ?ây, vi?c thay ??i ?? ho? FIFA ONLINE 2 s? ??n gi?n và ti?n l?i h?n r?t nhi?u.


  C?p nh?t phiên b?n 1.1

  Giao di?n:  Nh?ng thay ??i trong phiên b?n 1.1:
  - Thay ??i b? c?c l?a ch?n Patch
  - Thay ??i giao di?n Thông báo nh?
  - Thêm các patch: Bi?n qu?ng cáo(adboard), Ph? ki?n cho c?u th?(gi?y, b?ng ??i tr??ng...)
  - Thêm Thi?t l?p ?? l?a ch?n phím t?t: các phím t? F5-F12
  - Thêm ch?c n?ng ch?p ?nh trong game. Tuy nhiên, ch?c n?ng này ch?a hoàn thi?n nên có th? s? b? l?i khi s? d?ng trên m?t s? máy.
  - Thêm ch?c n?ng ki?m tra c?p nh?t. Th?t ra ch??ng trình c?p nh?t c?ng ít, vì nó c?ng khá ??y ?? r?i.
  N?u có góp ý t? m?i ng??i thì mình s? cân nh?c ?? c?p nh?t và thông báo qua ch?c n?ng này.


  Download v1.1(3.93mb):

  http://www.mediafire.com/?way72c45ss05smb

  H??ng d?n s? d?ng (Có trong giao di?n c?a ch??ng trình):
  1. Ch?n ???ng d?n mà các b?n cài FIFA ONLINE 2
  .
  2. L?a ch?n nh?ng Patch b?n th?y c?n thi?t (Có th? tu? ch?nh - ph?n d??i).
  ?n vào tên Patch ?? xem Demo nhé.
  3. ?n L?u thi?t l?p ?? l?u l?i c?u hình cho l?n s? d?ng ti?p theo.
  ??n ?ây thì các b?n có th? tu? ch?n:
  - ?n vào Kh?i ??ng FIFA ?? ch?y GameLoader.exe
  - ?n Ch?y ?n ?? ?n ch??ng trình xu?ng khay h? th?ng
  - Thu nh? xu?ng TaskBar

  4. T?i màn hình ??ng nh?p, ?n nút F7, khi nào có âm thanh báo hi?u thì các b?n m?i ti?n hành ??ng nh?p.

  L?u ý:

  - Không ???c cài ??t Patch FIFA vào th? m?c cài Fifa online 2 nhé!
  - Tu? theo vi?c l?a ch?n patch c?a b?n mà ch??ng trình x? lý nhanh hay ch?m, n?u ch?n t?t c? các Patch thì m?t kho?ng 2-3s (Các l?n ch?i sau s? nhanh h?n, cho ??n khi b?n kh?i ??ng l?i máy).
  - Patch ch? có tác d?ng 1 l?n, t? lúc b?n Patch ??n khi thoát Game. Nên b?n ph?i thao tác l?i b??c 4 cho l?n ch?i ti?p theo!


  Tu? ch?nh Patch:
  M?i ng??i có m?t s? thích khác nhau, có th? tôi thích thay ??i sang bóng Jabulani (WC 2010),
  nh?ng có b?n l?i thích bóng màu xanh d??ng ho?c EA màu cam gì ?ó.

  V?y thì b?n ch? c?n copy nh?ng file c?a bóng ?ó vào ???ng d?n: (Th? m?c b?n cài Patch FIFA)\data\data2\ball\

  T??ng t? v?i vi?c thay ??i Face hay các Patch khác, các b?n ch? c?n copy file c?a các b?n vào ?úng ???ng d?n c?a ch??ng trình Patch FIFA là ???c.

  T?t c? các patch này ??u ???c t?ng h?p t? forum mình, xin c?m ?n Mod Team!

  C?m ?n các b?n ?ã quan tâm!

  B?n down file này v?:
  sau ?ó copy/paste vào ???ng d?n sau: xxx\data\data2\gui\hud
  xxx: là th? m?c b?n cài Patch FIFA v1.0, m?c ??nh là: C:\Program Files\Patch FIFA\data\data2\gui\hud
  Demo:

  Patch FIFA phiên b?n v1.1 - Download Patch FIFA m?i nh?t - Download Patch FIFA full m?i

  - ch?ng Virut , keylog...!!!
  - Chúc các b?n thành công...!!!  Ngu?n: http://patchfifacuavtc.blogspot.com/

  #2
  Re: Aktualizacja Skladow FIFA 11-Wrzesien

  Skoro ju? piszesz na angielskojezycznym forum to zadbaj o to, by by?a te? angielskoj?zyczna wersj? jezykowa....

  (please write in English)

  FIFA 11 update patch

  It contains:
  - lots of Ekstraklasa kits for 2012/2013
  - lots of 2012/2013 kits for most known teams (Manchester United, PSG, Barcelona, Borussia Dortmund)
  - new boots
  - updated skills
  - squads update for september 2012


  Credits:
  emiqs93 i hajt.
  [www.eafifa.com.pl]

  Comment

  Working...
  X